Kompleksne statističke analize (modeliranje, faktorske analize, inferencijalna statistika) admin 25 Novembra, 2021

Kompleksne statističke analize (modeliranje, faktorske analize, inferencijalna statistika)

Izrada ekonomskih analiza/ekonometrija, modeli predvidjanja, statistika za izradu naucnih radova i slično.