Dubinski intervju admin 25 Novembra, 2021

Dubinski intervju

Dubinski intervuju je jedan od najefikasnijih načina za razumijevanje elemenata problematike razvoja ili primjene teme. Radi se o tehnici dubinske analize kvalitativnog istraživanja i fokusirana je na razgovor između dvije osobe sa ciljem, sa ciljem dubljih  i detaljnijih saznanja o razmišljanjima i potrebama o temi ili njenom dijelu. Dodatni cilj intervjua je da postavi pitanja koja će objasniti razloge koji čine pozadinu problema.

Ishod istraživanja uključuje:

  • Izvještaj sa nalazima istraživanja
  • PPT sa nalazima istraživanja (po potrebi)

Dubinski intervju može biti samostalna aktivnosti ili dodatna aktivnost Istraživanja javnog mnjenja, Fokus grupe ili nekog drugog istraživanja.